facebook_pixel

Ta efter framgångsrika skolor

Vill ni utveckla både undervisningen och resultaten? Genom att inspireras och lära av framgångsrika skolor i både ”tänk” och arbetsmodeller skapas bättre struktur för er skolas förbättringsarbete och resultatstyrning.

Gör detta till en del av er vardag – på riktigt. Vi hjälper er.

Varenda kommun och skola kan bli framgångsrik genom att arbeta enligt best practice och utveckla den struktur som enligt forskning leder till goda resultat.

Trots tuffa förutsättningar så finns det skolor och kommuner som har förbättrat elevresultaten steg för steg…

 Alla elever förtjänar att gå på en fantastisk och framgångsrik skola

Modellen är ett steg-för-steg-material som hjälper
kommuner och rektorer att sätta motsvarande struktur
som framgångsrika skolor har enligt forskning och
best practice. Fokus på bättre undervisning och resultat.

Handbok – digitala mallar –
utbildning – handledning för
systematiskt förbättringsarbete
och resultatstyrning

modellen

”Modellen gör det abstrakta konkret på skolnivå och vi får tydliga
vägar från klassrum via rektor och förvaltning till nämnd och politik och
tillbaka. Vårt arbete med de frågorna har underlättats betydligt.”

ÅKE SVENSSON
SKOLCHEF
PERSTORPS KOMMUN

Bravo Lesson - För bättre undervisning

App – webb – video för
lektionsobservationer, kollegialt
lärande och bättre och bättre undervisning

Filipstad – från 85 till
93 procent på 6 år

Framgångsrika skolor. Vi arbetar med, söker upp,
hälsar på och intervjuar framgångsrika skolor både i
Sverige och i andra länder. Hur tänker och arbetar de? Häng med!

Några karaktärsdrag för
framgångsrika skolor

  • • Höga förväntningar
  • • Tydliga mål
  • • Struktur och rutiner
  • • Kultur – en (1) organisation
  • • Resultat – Analys – Förbättringar – Resultat…
  • • Fokus på att förbättra undervisningen

Källa: Höög & Johansson, Leithwood & Riehl med flera.

Röster om Modellen sedan starten 2014

”Detta är ju sådant som vi bara ska ha på plats enligt Skollagen. Det ska vara tydligt och lika för alla. Jag är stolt över det som vi nu har på plats. Det ger både mig och kollegorna en trygghet”

ANDERS WESTERLUND
REKTOR
PETERSVENSKOLAN/PYSSLINGEN I LANDSKRONA

Innehåll 4,7 (av max 5,0). Framförande 4,8. Vardagsnytta 4,7. Helhetsintryck 4,7. ”Tydligt strukturerat”. ”Mycket matnyttigt för mig!”.

FRÅN UTVÄRDERING EFTER SVERIGES
SKOLLEDARFÖRBUNDS SEMINARIUM OM MODELLEN

”Jag tycker att det är en bra blandning  mellan hårda och mjuka värden. Det vill säga att vi får både ingångarna kring hur viska implementera och betydelsen av att hela verksamheten vet vilka rutiner som gäller och hur man ska arbeta med förbättringar.”

THERESE HAGSTRÖM
UTVECKLINGS- OCH KVALITETESSTRATEG
VALDEMARSVIKS KOMMUN

Vi har genomfört en utbildning med samtliga rektorer i verktyget ”Modellen” och vi är synnerligen nöjda såväl med utbildningen som med verktygen. ”Modellen” gör det abstrakta konkret på skolnivå och vi får tydliga vägar från klassrum via rektor och förvaltningen till nämnd och politik och tillbaka. Vårt arbete med de frågorna har underlättats betydligt. Modellen var till stor hjälp vid arbetet efter vår senaste granskning av Skolinspektionen.

ÅKE SVENSSON
SKOLCHEF
PERSTORPS KOMMUN

”Vi är väldigt nöjda med Modellen och handledningen. Den är tydlig och klar och hjälper oss i arbetet med att skapa en röd tråd i vårt systematiska kvalitetsarbete, en tät styrkekedja på alla nivåer. Visuellt skapar den förståelse och ger en ryggrad för det systematiska kvalitets-arbetet för både lärare, rektorer och huvudman. På ett mycket bra sätt skapar den en grund för rektors pedagogiska ledarskap och kommer att bli en garant för likvärdigheten mellan skolorna. Modellen gör också att våra diskussioner får ett gemensamt fokus och det är viktigt för att få driv i utvecklings-arbetet. Jag som skolchef känner en mycket större tillit till att alla rektorer har ett verktyg för sitt systematiska kvalitetsarbete, analys av resultaten och sitt pedagogiska ledarksap. Jag är riktigt jätte, jättenöjd!”

ANNA FALK
SKOL- OCH FÖRVALTNINGSCHEF
MUNKFORS KOMMUN

Nyheter

2017-05-18

Nytt samarbete med Skolledarförbundet

Sveriges Skolledarförbund erbjuder i samarbete med Successfuls Schools Sverige Modellen och seminarier kring Modellen till…

Läs mer...

2017-05-04

Fagersta lär av Filipstad som är över 90% i gymnasiebehörighet

Fagersta är en av kommunerna som har bokat en workshop med Successful Schools och Tage…

Läs mer...

2017-03-30

En av Sveriges bästa skolkommuner

Vellinge kommun är en av Sveriges bästa skolkommuner enligt olika kommunrankingar. De är tillsammans med…

Läs mer...

Sveriges skolkommuners
resultat de sex senaste
läsåren

Många kommuner har en stabil trend. Ett 20-tal
kommuner har förbättrat sina resultat steg för steg för
steg. 101 kommuner har inte nått över 90 procents
gymnasiebehörighet någon gång under denna
period. Se din kommuns resultattrend.

Källa: Successful Schools analys av SIRIS/Skolverket

Skolkommuners måldokument
det senaste läsåret

1/3 av Sveriges kommuner har mål för åk 3
och åk 6. Övriga har bara mål för åk 9.
SMARTA mål – oftast inte.

Källa: Successful Schools analys av Sveriges
skolkommuners måldokument

Successful Schools Sverige

Ta efter skolor som lyckas

VI TROR PÅ ATT DET GÅR!  Ett 20-tal kommuner har under perioden 2011-2016 förbättrat sina resultat steg för steg för steg trots att de har haft tuffa förutsättningar. Under samma period har många andra skolor och kommuner haft dramatiskt fallande kunskapsresultat. 101 kommuner har inte nått 90 procents gymnasiebehörighet någon gång under de sex senaste läsåren. Vi tillhör dem som tror på att det går att åstadkomma förbättringar – att det går att nå bättre elevresultat redan inom några år.

Kunskapsresultaten. Sveriges elevers kunskapsresultat har försämrats under många år. I de internationella jämförelserna TIMMS och PISA 2016 har svenska elevers resultat nu förbättrats något. Vi hoppas att det verkligen är ett trendbrott.

Skolans resultatstyrning. Flera undersökningar under de senaste åren har pekat på att skolans styrning och systematiska kvalitetsarbete är stora utvecklingsområden för svenska skolor. I realiteten har resultatstyrningen ännu inte införts trots att
det är 20 år sedan vi fick en läroplan som är mål- och resultatstyrd.

Forskning och best practice. Vi har fördjupat oss i och fokuserar på den svenska och internationella forskning som finns kring framgångsrika skolor. Den pekar tydligt på att best practice för skolor som når goda resultat bland annat är struktur för att systematiskt förbättra undervisningen och resultaten.

Undervisningen. Pudelns kärna för och syftet med både det systematiska förbättringsarbetet och resultatstyrningen är att undervisningen ska bli bättre och bättre och bättre. Alla lärare är värda att få konstruktiv feedback på sin undervisning. Alla elever och studenter som går i skolan och studerar är värda att ledas och inspireras av fantastiska lärare, inte senare utan NU.

Företagets bakgrund. Företaget är startat av Mats Rosenkvist som grundade lärplattformen och företaget InfoMentor. Mats har passion och brinner sedan 1995 för skolutvecklingsfrågor. Han har sedan dess arbetat med skolutveckling och med IT-lösningar för skolan i både Sverige och internationellt. Under de senaste tio åren har Mats tillsammans med kollegor haft många uppdrag som sträckt sig över hela eller flera läsår. Uppdragen har handlat om att tillsammans med skolchefen och alla rektorer i kommuner eller friskoleorganisationer förbättra strukturen för kvalitetsarbetet och resultatstyrningen.

Hur tänker och arbetar framgångsrika skolor? Vi arbetar med, söker upp och intervjuar framgångsrika skolor både i Sverige och i andra länder. Hur tänker och arbetar de?

Mats Rosenkvist, Grundare och passionerad skolutvecklare

Medarbetare och partners

Daniel Nilsson. Lärare med intressant bakgrund som fotbollscoach.

Howard Pitler. Lärare, rektor och fil dr i pedagogik från USA. Expert på lektionsobservationer.

Thore Aronsson. Lärare och rektor. Mycket uppskattad och extremt konkret föreläsare och utbildningsledare.

Tage Nordkvist. Lärare, rektor och skolchef som på sex år lyfte elevresultaten till en ny nivå i Filipstad

Lars Gustafsson. Kvalitetsvinnande rektor, prisbelönt chef och numera uppskattad föreläsare och förändringsagent.

Sveriges Skolledarförbund. Sveriges viktigaste chefer.

InfoMentor. Lärplattform för er som vill fokusera på läroplan, resultat och att frigöra tid för lärarna.