Workshop i Fagersta om Filipstads arbete med att lyfta sina elevresultat

Filipstad har lyft sina elevresultat steg för steg sedan 2010. Nu har de också nått ett av sina delmål – ett genomsnittligt meritvärde över 230.

Framgången för Filipstad är att de har arbetat extremt fokuserat, extremt systematiskt och extremt beslutsamt. De har gjort saker och även gjort sakerna på ett sätt som de flesta andra kommuners skolor inte har gjort.

I förra veckan samlades Fagersta kommuns alla rektorer, förvaltningschef och skolchef tillsammans med skolpolitikerna för en workshop. Under en heldag arbetade de engagerat kring hörnpelarna i Filipstads skolutveckling. Tillsammans arbetade de fram en ”att göra lista” som de nu kan diskutera vidare kring.

Så här tyckte deltagarna om workshopen!

Kommentarer från utvärderingen av workshopen:

”Mycket bra dag…” ”Toppenbra!… ” ”Känner mig peppad…” ”Hands on för en gångs skull, inte bara en massa idéer… ”
”Bästa heldagsseminarium jag varit på.

Betyg från utvärderingen av workshopen:

  • Innehåll  4,5 (av 5,0 möjliga)
  • Framförande  4,7 (av 5,0 möjliga)
  • Vardagsnytta  4,5 (av 5,0 möjliga)
  • Helhetsintryck  4,6 (av 5,0 möjliga)

Här kan du läsa hela utvärderingen.

Pin It on Pinterest

Share This