facebook_pixel
Nu släpper vi en ny rapport om skolans styrning

Nu släpper vi en ny rapport om skolans styrning. Vi har gjort en text- och innehållsanalys av de 290 kommunernas måldokument för grundskolan. Syftet är att få och dela ytterligare insikter om skolans styrning och hur den kan förbättras. Rapporten och 270 av 290 kommuners måldokument finns att ladda ner på vår hemsida. Klicka här.