facebook_pixel
Sveriges Skolledarförbund

Nytt samarbete med Skolledarförbundet

Sveriges Skolledarförbund erbjuder i samarbete med Successfuls Schools Sverige Modellen och seminarier kring Modellen till sina medlemmar och regioner. Seminarierna handlar om systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning – på riktigt.