facebook_pixel
Skolrapporten som 60 % av Sveriges kommuner laddat ner

2 viktiga delar i rapporten som varit en AHA-upplevelse för många

I augusti skrev vi på DN Debatt om vår analys av och rapport om 270 kommunernas måldokument för skolan. Nu har mer än 60 procent av landets skolkommuner laddat hem rapporten. Många har använt den för interna diskussioner.

Två viktiga delar i rapporten:

  • Fokus ligger på årskurs – inte på årskull och förbättringar. Man jämför generellt till exempel nuvarande elever i årskurs 6 med eleverna i årskurs 6 föregående läsår. Bara en kommun visade att de följer årskullar hela vägen. Att följa årskullar och progression är en grundidé för resultatstyrning – se bilden ovan.
  • Otydliga mål. Enbart 18 procent har tydliga mål (som kan liknas vid så kallade SMARTA mål).

Dessa delar hänger ihop. Om man följer årskullar, alla ämnen och förbättringar så kan:

  • man sätta tydliga och tidssatta mål.
  • alla inblandade ha bättre koll och långt i förväg ha prognoser för hur det kommer att gå med till exempel gymnasiebehörigheten för respektive årskull.
  • man mer precist styra resurser och förbättra undervisningen innan det börjar bli för sent.

Läs mer om Modellen och hur man kan skapa samma struktur och fokus för detta genom hela styrkedjan.

Här hittar du rapporten om 270 kommuners måldokument.