facebook_pixel

Sveriges skolkommuners måldokument
det senaste läsåret

Successful Schools har gjort en text- och innehållsanalys av alla Sveriges kommunala skolhuvudmäns måldokument för grundskolan. Du hittar dem nedan i vår databas. Tydliga mål och struktur för resultatstyrning är ett par av karaktärsdragen för framgångsrika skolor. Därför är syftet med analysen att få input till hur man kan utveckla skolans styrning mot bättre resultat.

Goda exempel! Titta på måldokument med struktur för tydligt fokus på kunskapsuppdraget samt mål- och resultatstyrning. Titta på Kumla, Landskrona, Mjölby och Varberg. I vår rapport kan du läsa våra korta kommentarer till dessa kommuners måldokument.

Vår analys visar för övrigt bland annat att:

  • Fokus ligger på tre ämnen och årskurs 9. Enbart 14 procent av kommunerna har mål i alla ämnen för de tidiga årskurserna. 50 procent har enbart mål för årskurs 9.

  • Fokus ligger på årskurs – inte på årskull och förbättringar. En (1) skolhuvudman visar att de följer varje årskulls utveckling från årskurs 1 till 9. Istället jämför kommuner generellt årskurser, det vill säga man jämför årskullar med olika elever.

  • Otydliga mål. Enbart 18 procent av skolhuvudmännen har tydliga och tidsatta mål. Många kommuner har vad som kan uppfattas som otydliga mål som riskerar att inte vara relevanta, motiverande eller förpliktiga till något ansvar för att de nås.

  • Många mål. Det finns kommuner som har både 50, 60 och 70 olika mål för grundskolan.Ladda ner vår rapport:

Titta på din eller en specifik kommuns måldokument? Välj en kommun i vår databas nedan. Titta hur andra kommuner har gjort. Ta intryck, dela och förbättra skolans styrning mot bättre resultat.


Sveriges skolkommuners resultat. Intresserad - klicka här


OBS. Successful Schools Sverige har inhämtat uppgifter från samtliga svenska kommuner. I vår rapport beskriver vi hur vi har tänkt och genomfört detta. Vi reserverar oss för eventuella fel i samband med både insamling av uppgifter och vid sammanställningen. Har du upptäckt något som inte stämmer, är vi tacksamma om du vill meddela oss detta. Maila din ändring till: info@successfulschools.se

Skicka detta vidare till någon annan: