facebook_pixel
Fagersta och Ludvika

Läs projektbeskrivningen för hur Fagersta och Ludvika kommun väljer att lyfta styrningen av skolan

Många kommuner och skolor arbetar nu med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet.

Här kan du ladda ner en projektbeskrivning för hur fler och fler enskilda skolor och hela kommuner väljer att arbeta för att lyfta strukturen för styrningen av skolan. Däribland Fagersta och Ludvika kommun.

5 fördelar med detta tillvägagångssätt:

  • Handledning för att konkret lyfta och tillsammans ”producera” dokumenten i en förbättrad struktur.
  • Omfattar både det systematiska förbättringsarbetet OCH resultatstyrningen – hela skolans verksamhet organiseras kring det som ska levereras: kunskapskraven i alla ämnen.
  • Handlar både om vem som ska göra vad, när och HUR för bättre kvalitet i processerna – påverkar skolans vardag på riktigt.
  • Fokus på bättre undervisning – kärnan i det systematiska förbättringsarbetet.
  • Knyter ihop resultatstyrningen med rätt nyckeltal genom hela styrkedjan – pedagogerna, de pedagogiska ledarna och huvudmannen.

Tillvägagångsättet bygger på Successful Schools Modellen, ett mycket konkret verktyg baserat på forskningen kring framgångsrika skolor.

Här kan du klicka för att ladda ner projekbeskrivningen.

”Vi har inspirerats av framgångsrika skolor. Modellen har ett konkret arbetssätt med fokus på kunskapsmålen och har med hela styrkedjan från politiker till den enskilde läraren”.

Kickie Svensson, Skolchef, Fagersta kommun