Nyheter och blogg

Följ oss för allt om pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete i skolor och undervisning.

 

Nu öppnar vi klassrumsdörrarna! – Stockholm den 26/4

Välkommen till en nationell och mycket konkret konferens om den mest outnyttjade möjligheten för den svenska skolan att öka arbetsglädjen och förbättra elevresultaten – feedback till lärare. Huvudfokus på konferensen den 26/4 kommer vara hur de lärare, skolledare och...

läs mer

5 frågor för skolhuvudman och förvaltning att diskutera

Hur ska vi styra skolan mot bättre resultat? I augusti släppte vi vår rapport på DN Debatt efter en analys av 270 av Sveriges 290 kommunala skolhuvudmäns måldokument för skolan. Sedan dess har en eller flera personer i mer än 70 procent av landets kommuner...

läs mer

Flödesschema för fokus på bättre och bättre undervisning

Det går att förbättra både undervisningen och elevernas resultat. Undervisningen kan bli bättre och bättre. Enligt bland annat Höög & Johanssons forskning är fokus på vad som verkligen händer i klassrummen ett av karaktärsdragen för framgångsrika...

läs mer

Möt BRAVOLesson på SETT Syd i Malmö 30-31 oktober

Är ni intresserade av att ta nästa steg i ert systematiska förbättringsarbete?   I monter B:30 kommer vi att ha fokus på att utveckla det som lärare älskar – att undervisa! BRAVOLesson är app, webb och video för lektionsobservationer och...

läs mer

Rapporten som 60 % av Sveriges kommuner laddat ner

Två viktiga delar i skolrapporten som varit en aha-upplevelse för många I augusti skrev vi om vår analys av och rapport om 270 kommunernas måldokument för skolan på DN Debatt . Nu har mer än 60 procent av landets skolkommuner laddat hem rapporten. Många...

läs mer

How to make a good teacher

Tidningen The Economist hade i juni 2016 ett temanummer om läraryrket i nutid och framtid och med ett internationellt perspektiv. Av någon anledning har tidningens artiklar gått under den svenska skoldebattens radar. Tidningen tar bland annat upp myten om...

läs mer

Ladda ner dina grannkommuners måldokument för skolan här

Efter vår analys av 270 kommunala skolhuvudmäns måldokument finns nu alla dessa dokument i en databas på nätet. Där kan du välja vilken kommuns dokument som helst, ladda ner, läsa, jämföra och diskutera dessa. Vår analys och rapport av de 270 kommunala...

läs mer

Läs vår debattartikel på DN Debatt

Artikeln handlar om våra förslag till och rapport om skolans styrning. Den är skriven av Mats Rosenkvist, på Successful Schools Sverige, tillsammans med Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund. Läs artikeln...

läs mer

Nu släpper vi en ny rapport om skolans styrning

Text- och innehållsanalys på 290 kommuners måldokument Vi har gjort en text- och innehållsanalys på 290 kommuners måldokument för grundskolan. Syftet är att få insikter och dela ytterligare insikter om skolans styrning och hur den kan förbättras. Rapporten och 270 av...

läs mer

Nya kunder väljer BRAVOLesson

BRAVOLesson - app, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande Under våren har vi förlanserat BRAVOLesson som är app, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande. De första skolorna och kommunerna sätter igång och...

läs mer

Nytt samarbete med Skolledarförbundet

Nu erbjuder Sveriges Skolledarförbund i samarbete med oss, Successfuls Schools Sverige, Modellen och seminarier kring Modellen till sina medlemmar och regioner. Seminarierna handlar om systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning - på riktigt! Mer...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This