facebook_pixel

Sveriges skolkommuners resultat
de sex senaste läsåren

Successful Schools har sammanställt och analyserat data för varje skolkommuns resultatserie över de sex senaste läsåren 2011 – 2016 (det senaste läsåret är ännu inte publicerat) i Skolverkets databas SIRIS. Det resultat som vi har tittat på är andelen gymnasiebehöriga elever till nationellt program vårterminen i årskurs 9. Ett nyckeltal som summerar ”slutleveransen” av grundskolans uppdrag.

Exempel på hur en kommuns resultatserie kan se ut: 85 – 86 – 87 – 86 – 93 – 92 procent

En snabb summering av vad man kan se i SIRIS: 

 75 kommuner nådde 90 procent eller högre läsåret 2015/16

 101 kommuner låg under 90 procent varje läsår 2011 till 2016

 Ytterligare 101 kommuner låg under 90 procent läsåret 2015/2016

 13 kommuner förbättrade resultaten steg för steg 2011 till 2016 och har nått 90 procent eller högre

Vill du se din kommuns resultatserie 2011-2016? Bläddra fram den i listan nedan.