facebook_pixel

Sveriges skolkommuners måldokument
det senaste läsåret

Successful Schools analyserar en viktig del av skolans styrning: Sveriges skolkommuners måldokument för skolan. Oftast benämns dessa något i stil med ”Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden”. Skolans styrning är ett område som flera rapporter från olika oberoende organisationer har konstaterat är ett stort utvecklingsområde för skolan.

Vi gör en innehållsanalys med fokus på resultatstyrning för att se vilken typ av mål som kommunerna har, hur de formulerar sina mål, hur många mål de har och hur det förhåller sig till skolans uppdrag. Efter att ha analyserat mer än 100 kommuners dokument, det vill säga mer än 1/3 av alla kommuner, kan bland annat fem saker konstateras:

  • 2/3 av kommunerna har inga mål för årskurs 3 eller årskurs 6 utan enbart mål för årskurs 9.
  • Inga kommuner visar tecken på att man följer varje årskull hela vägen från årskurs 1 till 9. Istället jämför man eleverna som gick i årskurs 5 detta läsåret med de som gick i årskurs 5 förra läsåret.
  • SMARTA mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Relevanta och Tidssatta). Det är inte denna typ av mål som skolkommunerna generellt har formulerat. Mindre än 1/3 av kommunerna har konkreta och SMARTA mål. Andra uttrycker mål som ”ska öka”, ”ständigt ökande”, ”bättre än referensåret 2012.
  • Det vanligaste målformuleringen är ”Alla” eller ”100” vilket inte kan anses vara ett SMART mål om gymnasiebehörigheten ligger kring 80 procent år efter år.
  • Många kommuner har många olika mål för skolan från olika enkäter och för olika mjuka dimensioner av skolan. Det är vanligt att man har 20, 30, 40, 50 eller som mest 70 olika mål för grundskolan. Vissa kommuner har inga mål alls, inte ens för årskurs 9.

Vill du se din/en specifik kommuns måldokument?

Arbetet med att analysera skolkommunernas måldokument pågår. Vi kommer löpande att lägga förslag om intressanta kommuner att titta på. Här är till att börja med några. Titta på Huddinge, Hultsfred och Varberg. Fokuserar på tydliga resultat men kan fortfarande utveckla hur de utrycker sig om sina mål – vart de ska