facebook_pixel
modellen

Inspireras och ta efter framgångsrika skolor och den struktur som de arbetar efter utifrån forskning och best practice. Beställ en handbok och alla mallar ni behöver för att utveckla kvalitetsarbetet, resultatstyrning och undervisningen – på både skol- och kommunnivå.

Handbok

Modellen bygger på best practice för och forskning kring framgångsrika skolor med goda resultat. Den ger stöd för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning enligt styrdokumenten för svensk skola på skol-, kommun- och nämnds-/styrelsenivå.

Förbättra er struktur

Börja där framgångsrika skolor är – förbättra den struktur som ni använder och arbetar med i er kommun eller på din skola. Gör som 100-tals rektorer och många kommuner redan har gjort. Inspireras och ta efter strukturen i Modellen.

Digitala mallar

Med handboken om Modellen följer ett konkret genomarbetat exempel på strukturen för framgångsrik skola och att genomföra skolans uppdrag. Det bygger på material som används i verkligheten och levereras i digitalt format som du kan kopiera, förändra och skapa eget från.

Samma fokus genom hela styrkedjan från klassrum till rektor och nämnden/styrelsen

Ta dig en gratis titt på 29 sidor i handboken


Modellen hjälper dig som skolchef och
rektor att ta fram den struktur som
enligt forskning är några av de
karaktärsdrag som utmärker
framgångsrika skolor med
goda resultat

Röster om Modellen sedan starten 2014

”Detta är ju sådant som vi bara ska ha på plats enligt Skollagen. Det ska vara tydligt och lika för alla. Jag är stolt över det som vi nu har på plats. Det ger både mig och kollegorna en trygghet”

ANDERS WESTERLUND
REKTOR
PETERSVENSKOLAN/PYSSLINGEN I LANDSKRONA

Innehåll 4,7 (av max 5,0). Framförande 4,8. Vardagsnytta 4,7. Helhetsintryck 4,7. ”Tydligt strukturerat”. ”Mycket matnyttigt för mig!”.

FRÅN UTVÄRDERING EFTER SVERIGES
SKOLLEDARFÖRBUNDS SEMINARIUM OM MODELLEN

”Jag tycker att det är en bra blandning  mellan hårda och mjuka värden. Det vill säga att vi får både ingångarna kring hur viska implementera och betydelsen av att hela verksamheten vet vilka rutiner som gäller och hur man ska arbeta med förbättringar.”

THERESE HAGSTRÖM
UTVECKLINGS- OCH KVALITETESSTRATEG
VALDEMARSVIKS KOMMUN

Vi har genomfört en utbildning med samtliga rektorer i verktyget ”Modellen” och vi är synnerligen nöjda såväl med utbildningen som med verktygen. ”Modellen” gör det abstrakta konkret på skolnivå och vi får tydliga vägar från klassrum via rektor och förvaltningen till nämnd och politik och tillbaka. Vårt arbete med de frågorna har underlättats betydligt. Modellen var till stor hjälp vid arbetet efter vår senaste granskning av Skolinspektionen.

ÅKE SVENSSON
SKOLCHEF
PERSTORPS KOMMUN

”Vi är väldigt nöjda med Modellen och handledningen. Den är tydlig och klar och hjälper oss i arbetet med att skapa en röd tråd i vårt systematiska kvalitetsarbete, en tät styrkekedja på alla nivåer. Visuellt skapar den förståelse och ger en ryggrad för det systematiska kvalitets-arbetet för både lärare, rektorer och huvudman. På ett mycket bra sätt skapar den en grund för rektors pedagogiska ledarskap och kommer att bli en garant för likvärdigheten mellan skolorna. Modellen gör också att våra diskussioner får ett gemensamt fokus och det är viktigt för att få driv i utvecklings-arbetet. Jag som skolchef känner en mycket större tillit till att alla rektorer har ett verktyg för sitt systematiska kvalitetsarbete, analys av resultaten och sitt pedagogiska ledarksap. Jag är riktigt jätte, jättenöjd!”

ANNA FALK
SKOL- OCH FÖRVALTNINGSCHEF
MUNKFORS KOMMUN

Modellen kan hjälpa dig att ta efter
och börja där framgångsrika
skolor redan är med struktur
och fokus. Den kan bidra till
att din skola når ännu
bättre resultat

Beställ

Beställ idag! Så här kommer ni igång med att förbättra strukturen för systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning

Beställ handboken med Modellen.
För endast 3 900 kr (exkl moms) får du:

1. En summering av den struktur som enligt forskning karaktäriserar en framgångsrik skola.

2. Konkreta förslag på hur du kan förbättra din skolas förbättringsarbete och resultatstyrning.

3. Digitala mallar från verkligheten – så att du kan skapa egna måldokument, struktur och rutiner för processerna på din skola eller i din kommun.

Om du vill köpa fler än fem böcker (inkl mallar), kontakta oss för offert. Priserna är exklusive moms.