facebook_pixel

Sveriges skolkommuners resultat
de sex senaste läsåren

Successful Schools har sammanställt och analyserat data för varje skolkommuns resultatserie över de sex senaste läsåren (2011 – 2016) i Skolverkets databas SIRIS. Det resultat som vi har tittat på är andelen gymnasiebehöriga elever vårterminen i årskurs 9 som är ett nyckeltal som summerar ”slutleveransen” av grundskolans uppdrag.

Det finns kommuner som har en resultatserie som ser ut så här för läsåren 2011 till 2016

85 – 86 – 87 – 86 – 93 – 92 procent

(siffrorna och analysen avser andelen gymnasiebehöriga till nationellt program).

En snabb summering av vad man kan se i SIRIS för dessa läsår: 

 75 kommuner nådde 90 procent eller högre läsåret 2015/16

 13 kommuner förbättrade resultaten steg för steg 2011 till 2016 och har nått 90 procent eller högre

 101 kommuner låg under 90 procent varje läsår 2011 till 2016

 Ytterligare 101 kommuner låg under 90 procent läsåret 2015/2016

Vill du se din kommuns resultatserie 2011-2016?