Sveriges skolkommuners resultat de sju senaste läsåren

Antalet kommuner som nådde minst 90 procents gymnasiebehörighet läsåret 2015/2016

Antalet kommuner som låg under 90 procents gymnasiebehörighet varje läsår 2011 till 2016

Antalet kommuner som låg under 90 procents gymnasiebehörighet läsåret 2015-2016

Antalet kommuner som förbättrade resultaten 2011 till 2016 och nått minst 90 procents gymnasiebehörighet

Antalet kommuner som förbättrat sina resultat de senaste läsåren och som 2017 håller emot trenden med vikande elevresultat

Antalet kommuner där gymnasiebehörigheten var lägre 2017 jämfört med föregående läsår exklusive nyinflyttade elever

Antalet kommuner där gymnasiebehörigheten var lägre 2017 jämfört med föregående läsår

Titta på din kommuns resultatserie de sju senaste läsåren

Successful Schools har sammanställt och analyserat data för varje skolkommuns resultatserie över de sju senaste läsåren 2011 – 2017 i Skolverkets databas SIRIS. Det resultat som vi har tittat på är andelen gymnasiebehöriga elever till yrkesprogram vårterminen i årskurs 9. Ett nyckeltal som summerar ”slutleveransen” av grundskolans uppdrag.

Ange kommun

Källa: Successful Schools Swedens sammanställning av data från Skolverket/SIRIS.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016 enbart kommunal huvudman
2017
2017 enbart kommunal huvudman
2017 enbart kommunal huvudman exklusive nyinflyttade elever

Här kan du ladda hem rapporten där vi analyserar måldokumenten.

Pin It on Pinterest

Share This