facebook_pixel

Tänk, ta efter och arbeta som framgångsrika skolor

Vill ni utveckla både undervisningen och resultaten? Skapa en bättre struktur för er skolas systematiska förbättringsarbete och resultatstyrning.

Gör det sedan till en del av er vardag – på riktigt. Vi hjälper er.

 Alla elever förtjänar att gå på en fantastisk och framgångsrik skola

Trots tuffa förutsättningar så finns det skolor och kommuner som har förbättrat elevresultaten steg för steg.

Varenda kommun och skola kan bli framgångsrik genom att arbeta enligt best practice och utveckla den struktur som enligt forskning leder till goda resultat.

Nyheter

2018-02-08

Nu öppnar vi klassrumsdörrarna! Stockholm den 26/4

Stockholm den 26/4. Välkommen till en nationell och mycket konkret konferens om den mest outnyttjade…

Läs mer...

2018-01-17

5 frågor för skolhuvudman och förvaltning att diskutera

Hur ska vi styra skolan mot bättre resultat? I augusti släppte vi på DN Debatt…

Läs mer...

2017-12-15

Läs projektbeskrivningen för hur Fagersta och Ludvika kommun väljer att lyfta styrningen av skolan

Många kommuner och skolor arbetar nu med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Här kan du…

Läs mer...

Handbok – digitala mallar –
utbildning – handledning för
systematiskt förbättringsarbete
och resultatstyrning

modellen

App – webb – video för
lektionsobservationer, kollegialt
lärande samt bättre och bättre undervisning

Sveriges skolkommuners
resultat de sex senaste
läsåren

Källa: Successful Schools analys av SIRIS/Skolverket

Sveriges skolkommuners
måldokument det senaste läsåret

Källa: Successful Schools analys av Sveriges
skolkommuners måldokument

Röster om Modellen sedan starten 2014

”Detta är ju sådant som vi bara ska ha på plats enligt Skollagen. Det ska vara tydligt och lika för alla. Jag är stolt över det som vi nu har på plats. Det ger både mig och kollegorna en trygghet”

ANDERS WESTERLUND
REKTOR
PETERSVENSKOLAN/PYSSLINGEN I LANDSKRONA

Innehåll 4,7 (av max 5,0). Framförande 4,8. Vardagsnytta 4,7. Helhetsintryck 4,7. ”Tydligt strukturerat”. ”Mycket matnyttigt för mig!”.

FRÅN UTVÄRDERING EFTER SVERIGES
SKOLLEDARFÖRBUNDS SEMINARIUM OM MODELLEN

”Jag tycker att det är en bra blandning  mellan hårda och mjuka värden. Det vill säga att vi får både ingångarna kring hur viska implementera och betydelsen av att hela verksamheten vet vilka rutiner som gäller och hur man ska arbeta med förbättringar.”

THERESE HAGSTRÖM
UTVECKLINGS- OCH KVALITETESSTRATEG
VALDEMARSVIKS KOMMUN

Vi har genomfört en utbildning med samtliga rektorer i verktyget ”Modellen” och vi är synnerligen nöjda såväl med utbildningen som med verktygen. ”Modellen” gör det abstrakta konkret på skolnivå och vi får tydliga vägar från klassrum via rektor och förvaltningen till nämnd och politik och tillbaka. Vårt arbete med de frågorna har underlättats betydligt. Modellen var till stor hjälp vid arbetet efter vår senaste granskning av Skolinspektionen.

ÅKE SVENSSON
SKOLCHEF
PERSTORPS KOMMUN

”Vi är väldigt nöjda med Modellen och handledningen. Den är tydlig och klar och hjälper oss i arbetet med att skapa en röd tråd i vårt systematiska kvalitetsarbete, en tät styrkekedja på alla nivåer. Visuellt skapar den förståelse och ger en ryggrad för det systematiska kvalitets-arbetet för både lärare, rektorer och huvudman. På ett mycket bra sätt skapar den en grund för rektors pedagogiska ledarskap och kommer att bli en garant för likvärdigheten mellan skolorna. Modellen gör också att våra diskussioner får ett gemensamt fokus och det är viktigt för att få driv i utvecklings-arbetet. Jag som skolchef känner en mycket större tillit till att alla rektorer har ett verktyg för sitt systematiska kvalitetsarbete, analys av resultaten och sitt pedagogiska ledarksap. Jag är riktigt jätte, jättenöjd!”

ANNA FALK
SKOL- OCH FÖRVALTNINGSCHEF
MUNKFORS KOMMUN

Framgångsrika skolor. Hur tänker och arbetar de?

Framgångsrika skolor. Vi arbetar med, söker upp,
hälsar på och intervjuar framgångsrika skolor både i
Sverige och i andra länder. Häng med!

Några karaktärsdrag för
framgångsrika skolor

  • Höga förväntningar. Tydliga mål. Struktur och rutiner. Kultur – en organisation. Resultat – Analys – Förbättringar – Resultat… samt Fokus på att förbättra undervisningen

Källa: Höög & Johansson, Leithwood & Riehl med flera.

Successful Schools Sverige

Ta efter skolor som lyckas

VI TROR PÅ ATT DET GÅR!  Ett 20-tal kommuner har under perioden 2011-2016 förbättrat sina resultat steg för steg för steg trots att de har haft tuffa förutsättningar. Under samma period har många andra skolor och kommuner haft dramatiskt fallande kunskapsresultat. 101 kommuner har inte nått 90 procents gymnasiebehörighet någon gång under de sex senaste läsåren. Vi tillhör dem som tror på att det går att åstadkomma förbättringar – att det går att nå bättre elevresultat redan inom några år.

Kunskapsresultaten. Sveriges elevers kunskapsresultat har försämrats under många år. I de internationella jämförelserna TIMMS och PISA 2016 har svenska elevers resultat nu förbättrats något. Vi hoppas att det verkligen är ett trendbrott.

Skolans resultatstyrning. Flera undersökningar under de senaste åren har pekat på att skolans styrning och systematiska kvalitetsarbete är stora utvecklingsområden för svenska skolor. I realiteten har resultatstyrningen ännu inte införts trots att
det är 20 år sedan vi fick en läroplan som är mål- och resultatstyrd.

Forskning och best practice. Vi har fördjupat oss i och fokuserar på den svenska och internationella forskning som finns kring framgångsrika skolor. Den pekar tydligt på att best practice för skolor som når goda resultat bland annat är struktur för att systematiskt förbättra undervisningen och resultaten.

Undervisningen. Pudelns kärna för och syftet med både det systematiska förbättringsarbetet och resultatstyrningen är att undervisningen ska bli bättre och bättre och bättre. Alla lärare är värda att få konstruktiv feedback på sin undervisning. Alla elever och studenter som går i skolan och studerar är värda att ledas och inspireras av fantastiska lärare, inte senare utan NU.

Företagets bakgrund. Företaget är startat av Mats Rosenkvist som grundade lärplattformen och företaget InfoMentor. Mats har passion och brinner sedan 1995 för skolutvecklingsfrågor. Han har sedan dess arbetat med skolutveckling och med IT-lösningar för skolan i både Sverige och internationellt. Under de senaste tio åren har Mats tillsammans med kollegor haft många uppdrag som sträckt sig över hela eller flera läsår. Uppdragen har handlat om att tillsammans med skolchefen och alla rektorer i kommuner eller friskoleorganisationer förbättra strukturen för kvalitetsarbetet och resultatstyrningen.

Hur tänker och arbetar framgångsrika skolor? Vi arbetar med, söker upp och intervjuar framgångsrika skolor både i Sverige och i andra länder. Hur tänker och arbetar de?

Mats Rosenkvist, Grundare och passionerad skolutvecklare

Medarbetare och partners

Daniel Nilsson. Lärare med intressant bakgrund som fotbollscoach.

Howard Pitler. Lärare, rektor och fil dr i pedagogik från USA. Expert på lektionsobservationer.

Thore Aronsson. Lärare och rektor. Mycket uppskattad och extremt konkret föreläsare och utbildningsledare.

Tage Nordkvist. Lärare, rektor och skolchef som på sex år lyfte elevresultaten till en ny nivå i Filipstad

Lars Gustafsson. Kvalitetsvinnande rektor, prisbelönt chef och numera uppskattad föreläsare och förändringsagent.

Sveriges Skolledarförbund. Sveriges viktigaste chefer.

InfoMentor. Lärplattform för er som vill fokusera på läroplan, resultat och att frigöra tid för lärarna.