Efter vår analys av 270 kommunala skolhuvudmäns måldokument finns nu alla dessa dokument i en databas på nätet. Där kan du välja vilken kommuns dokument som helst, ladda ner, läsa, jämföra och diskutera dessa. Vår analys och rapport av de 270 kommunala skolhuvudmäns måldokument togs också upp i en debattartikel i DN Debatt den 17 augusti. Att kunna dela nya insikter har varit ett av syftena med detta projekt.

Hur kan lokala ambitioner, mål och struktur påverka elevernas resultat i skolan?

Det är en relevant fråga när det finns kommuner som trots samma tuffa förutsättningar når helt andra elevresultat än andra kommuner.

Forskning  från exempelvis Höög & Johansson, Leithwood and Riehl och Hattie visar att just ambitioner och höga förväntningar tillsammans med tydliga mål samt struktur och rutiner är några av karaktärsdragen för framgångsrika skolor.

I artikeln om vår analys och rapport av 270 kommunala skolhuvudmäns måldokument som togs upp i debattartikel på DN Debatt den 17 augusti togs tre saker upp. Men rapporten omfattar flera viktiga aspekter av skolans styrning och struktur för styrning som vi i vår analys sätt att många av landets olika skolhuvudmän har. Alla aspekterna är väl värda för lokala skolpolitiker, skolförvaltningschefer och rektorer att diskutera.

Här är de olika aspekterna:

  • Fokus på tre ämnen och år 9.
  • Fokus på årskurs – inte på årskull och förbättringar
  • Otydliga mål.
  • Varierande struktur – otydliga ambitioner
  • Många mål och kommunstyrelsens mål styr skolan
  • Pojkar och flickor men inte nyanlända elever.
  • ”Systematiskt förbättringsarbete” och ”Resultatstyrning” är inte samma sak

Under de kommande veckorna kan du läsa mer kring måldokumenten här i vår blogg, närmare bestämt i bloggposten ”De 5 viktigaste insikterna om skolans måldokument”.

Pin It on Pinterest

Share This