facebook_pixel
Dina grannkommuners måldokument för skolan – ladda ner dem från nätet här

Hur kan lokala ambitioner, mål och struktur påverka elevernas resultat i skolan? En relevant fråga när det finns kommuner som trots samma tuffa förutsättningar når helt andra elevresultat än andra kommuner.
Forskning (Höög & Johansson, Leithwood and Riehl, Hattie med flera) visar att just ambitioner och höga förväntningar tillsammans med tydliga mål samt struktur och rutiner är några av karaktärsdragen för framgångsrika skolor.

Efter vår analys av 270 kommunala skolhuvudmäns måldokument finns nu alla dessa dokument i en databas på nätet. Där kan man välja vilken kommuns dokument som helst, ladda ner, läsa, jämföra och diskutera. Att kunna dela nya insikter har varit ett av syftena med detta projekt. GÅ TILL DATABASEN HÄR.

Vår analys och rapport togs upp i en debattartikel på DN Debatt den 17 augusti. I artikeln tog vi upp tre saker men rapporten omfattar flera viktiga aspekter av skolans styrning och de strukturer för detta som vi ser att många av landets olika skolhuvudmän har. Alla aspekterna är väl värda för lokala skolpolitiker, skolförvaltningschefer och rektorer att diskutera:

  • Fokus på tre ämnen och år 9.
  • Fokus på årskurs – inte på årskull och förbättringar
  • Otydliga mål.
  • Varierande struktur – otydliga ambitioner
  • Många mål och kommunstyrelsens mål styr skolan
  • Pojkar och flickor men inte nyanlända elever.
  • ”Systematiskt förbättringsarbete” och ”Resultatstyrning” är inte samma sak

Under de kommande veckorna kan du här i vår blogg läsa mer om ”De 5 viktigaste insikterna om skolans måldokument”